Sir Harold Walter Kroto

7. 10. 1939

Nobelovu cenu získal v roce 1996 společně s R. F. Curlem a R. E. Smalleyem za objev fullerenů

 • • anglický chemik
 • • studium:
  • – univerzita Sheffield (v roce 1964 zde získal doktorát)
 • • v roce 1967, po absolvování stáží v Ottawě a v Bellových laboratořích v New Yorku, začal pracovat na univerzitě v Sussexu
 • • v návaznosti na radioastronomická měření se zabýval otázkou vzniku sloučenin s dlouhým uhlíkovým řetězcem v blízkosti uhlíkatých hvězd - červených obrů
 • • k nečekanému objevu kulovitých makromolekul uhíku - fullerenu - jej přivedly jeho experimenty, které modelovaly chemické reakce na povrchu červených obrů (uhlíkatých hvězd)
 • • jeho experimenty spočívaly v laserovém odpařování grafitu - vzniklé klastry uhlíku byly unášeny heliem a prudce ochlazeny rychlou expanzí - takto stabilizované klastry pak byly poslány do hmotnostního spektrometru - od tohoto objevu se odvozují následné výzkumy fullerenové chemie, různých seskupení, uhlíkových nanotrubiček apod., které sahají od základního výzkumu až po aplikace
 • • založil společnost Vega Science Trust, která produkuje vědecké filmy pro laickou veřejnost a vědeckou komunitu s cílem zlepšit znalosti o vědeckých úspěších
 • • jeho hlavní vášní je grafická tvorba, za kterou dostal v roce 1994 cenu Moet Hennessy
 • • od roku 2004 pracuje na Florida State University