Jaroslav Heyrovský

20. 12. 1890 – 27. 3. 1967

Nobelovu cenu získal v roce 1959 za objev a rozpracování analytické polarografické metody

 • • český fyzikální chemik, jediný český Nositel Nobelovy ceny za chemii
 • • narodil se jako páté dítě Leopolda Heyrovského, profesora římského práva na české univerzitě v Praze, a jeho manželky Kláry, rozené Hanlové
 • • studium:
  • – gymnázium (do roku 1909)
  • – univerzita v Londýně (1910 – 1914, u sir W. Ramsay)
  • – Karlova univerzita v Praze (v roce 1918 získal doktorát)
 • • během první světové války dělal službu ve vojenské nemocnici jako lékárník a radiolog
 • • začal svou univerzitní kariéru jako asistent profesora B. Braunera v Ústavu analytické chemie Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1922 byl povýšen na docenta a v roce 1926 se stal prvním profesorem fyzikální chemie na univerzitě
 • • byl členem mnoha zahraničních vědeckých institucí a čestným doktorem několika světových univerzit
 • • založil Polarografický ústav ČSAV a jako jeho profesor a ředitel vychoval velký počet žáků, kteří pracují jeho metodou doma i v zahraničí a vytvořil ve světě uznávanou vědeckou školu
 • • již jako mladý začal z podnětu profesora fyziky na Karlově univerzitě v Praze B. Kučery teoreticky řešit problém anomálie na elektrokapilárních křivkách
 • • zdokonalil Kučerovu metodu, která spočívala v tom, že se za pomocí speciálních elektrod, tvořených rtuťovou kapkou a platinovým drátkem dalo v roztoku určit i nepatrné množství příměsí
 • • objevil originální způsob výzkumu elektrolytických dějů, který byl založen na použití rtuťové kapkové elektrody ve spojení se srovnávací elektrodou a na měření průběhu intenzity elektrického proudu, který prochází elektrolytickým roztokem v závislosti na napětí - tato metoda doznala světového rozšíření a uplatnila se i průmyslově, například v metalurgii a potravinářském průmyslu jako vynikající test na zjištění nepatrného množství cizí látky; první údaje o této metodě publikoval v roce 1922 v časopisech a v roce 1923 ji vysvětlil v přednášce na zasedání Faradayovy společnosti v Londýně
 • • v roce 1925 společně se svým japonským žákem M. Shikatem sestrojil přístroj pro automatický záznam křivek v závislosti intenzity proudu a napětí, který nazvali polarograf –114 od té doby se také tato nová záznamová metoda nazývá polarografií a Heyrovský ji v padesátých letech doplnil oscilografickou polarografií
 • • stal se jediným českým občanem, který obdržel Nobelovu cenu za chemii a jeho vědecká práce proslavila česloslovenskou vědu na celém světě