Josef György Hevesy

1. 8. 1885 – 5. 7. 1966

Nobelovu cenu získal v roce 1943 za práce o použití radioaktivních izotopů při výzkumu chemických procesů

 • • maďarský chemik
 • • studium:
  • – univerzita v Budapešti
  • – technika v Berlíně
  • – univerzita v Freiburku
 • • působil jako asistent na technice v Curychu
 • • pracoval u F. Habera na syntéze čpavku, u E. Rutheforda v Manchesteru a ve vídeňském ústavu pro radium
 • • v roce 1918 se stal profesorem na univerzitě ve Freiburku
 • • v roce 1930 se stal profesorem na Cornellově univerzitě v Ithace
 • • od roku 1943 pracoval ve výzkumném ústavu organické chemie na univerzitě ve Stockholmu
 • • během první světové války se u známého anglického fyzika H. Moseleye účastnil přesného zařazení vzácných zemin do periodické soustavy prvků a v této práci pokračoval i po Moseleyově smrti
 • • během svého působení v Kodani v ústavu teoretické fyziky společně s holandských chemikem D. Costerem objevil nový chemický prvek s protonovým číslem 72, který pojmenovali hafnium
 • • studoval chemické reakce roztavených solí a problémy elektrochemie radioaktivních prvků
 • • ve vídeňském ústavu pro radium poprvé použil radioaktivních izotopů jako indikátorů atomů olova v organických a anorganických sloučeninách – tyto výzkumy jej vedly až k rozpracování metody označených atomů, pomocí které Hevesy dosáhl pozoruhodných výsledků při studiu důležitých životních procesů