Gerhard Herzberg

25. 12. 1904 – 3. 3. 1999

Nobelovu cenu získal v roce 1971 za objev atomových a molekulových struktur mnoha látek

 • • kanadský fyzik německého původu
 • • studium:
  • – technika v Darmstadtu
  • – univerzita v Göttingenu
  • – univerzita v Bristolu
 • • v roce 1935 emigroval do Kanady, kde přednášel fyziku a spektroskopii na univerzitě v Saskatchewan a v Chicagu
 • • v letech 1949–1969 působil jako ředitel Oddělení čisté fyziky Národní výzkumné rady v Ottawě
 • • Nobelovu cenu získal za více než 40 let studia struktury molekul a atomů s použitím spektroskopických metod, tj. metod, které jsou založeny na měření pohlcení nebo vyzáření elektromagnetického záření atomy nebo molekulami
 • • byl jedním z prvních vědců, kteří poznali mimořádně důležitý význam přesného změření velmi jemných efektů ve spektrech molekul a atomů
 • • společně se svými spolupracovníky konstruoval řadu unikátních spektrometrů, především pro viditelnou a ultrafialovou oblast spektra, na kterých tato měření prováděl – analýzou takto získaných dat došel k neobyčejně přesným hodnotám atomárních a molekulárních konstant, jako jsou např. vzdálenosti mezi atomy v molekulách, hodnoty disociačních energií molekul, ionizačních potenciálů atomů apod.
 • • jeho práce pomohla ověřit základní teorie o vlastnostech mikroskopických částic, našla uplatnění v astrofyzice a při studiu laserových efektů