Paul John Flory

25. 6. 1910 – 8. 9. 1985

Nobelovu cenu získal v roce 1974 za svou práci v makromolekulární chemii

 • • americký chemik
 • • studium:
  • – univerzita v Ohiu
 • • svou vědeckou dráhu ve výzkumu syntetických vláken, kaučuku a jiných polymerů zahájil v letech 1934–1936 u firmy DuPont Wilmington
 • • v letech 1938–1940 pokračoval ve své vědecké činnosti na univerzitě v Cincinnati
 • • v letech 1948–1957 byl profesorem chemie na Cornellově univerzitě v Ithace
 • • v letech 1956–1961 byl vedoucím výzkumu na Mellonově ústavu v Pittsburku
 • • v roce 1961 se stal profesorem chemie na Stanfordově univerzitě
 • • jeho vědecká práce je spjata s fyzikální chemií polymerů
 • • v roce 1953 vyšla jeho kniha Základy chemie polymerů, která patří mezi významná díla makromolekulární vědy
 • • jeho jméno nesou mnohé fyzikální pojmy, rovnice a teorie, např. Floryho distribuce molekulových vah, Floryho-Hugginsova rovnice pro volnou energii míšení, Floryho teplota theta, Floryho-Rehnerova rovnice botnací rovnováhy, Floryho-Mandelkernův invariant atd.
 • • věnoval se distribuci molekulových vah v lineárních polymerech vzniklých polykondenzací, mechanismu polymerizačních reakcí, kinetice polykondenzačních reakcí, statistickému rozdělení molekulových vah v trojrozměrných polymerech, teorii gelace
 • • v roce 1942 uveřejnil rovnici pro směšovací volnou energii roztoku polymeru, je jedním ze zakladatelů teorie druhého viriálního koeficientu