John Warcup Cornforth

7. 9. 1917

Nobelovu cenu získal v roce 1975 za studium stereochemie enzymových reakcí

 • • australský organický chemik
 • • studium:
  • – univerzita v Sydney
  • – univerzita v Oxfordu (vyhrál stipendium)
 • • během druhé světové války se věnoval chemické výrobě penicilinu
 • • pracoval v enzymologické laboratoři
 • • stal se profesorem chemie na univerzitě v Sussexu v Anglii
 • • věnoval se studiu stereochemie enzymových reakcí – pomocí sloučenin značených izotopy sledoval působení oxidoredukčních enzymů, které zahrnovaly jako koenzym nikotinamidadenindinukleotid
 • • vyřešil problém absolutní konfigurace dihydronikotinamidu deuterovaného v poloze C(4), což se stalo základem pro komplexní objasnění mechanismu a sterického průběhu přenosu vodíku v biologických systémech – tyto získané poznatky jej později přivedly k výzkumu řetězců biogenetických reakcí, které směřují k různým typům izoprenoidů