Herbert Charles Brown

22. 5. 1912 – 19. 12. 2004

Nobelovu cenu získal v roce 1979 za objev hydroborace a chemii organoboranů

 • • americký organický chemik
 • • narodil se v rodině ruských emigrantů
 • • studium:
  • – univerzita v Chicagu
 • • stal se členem skupiny H. I. Schlesingera na univerzitě v Chicagu, která vytvořila materiální základ chemie sloučenin boru
 • • v roce 1947 se stal profesorem na Pardueské univerzitě v Lafayette
 • • od roku 1938 se systematicky zabýval novými sloučeninami boru a společně se svými spolupracovníky a žáky studoval zejména reakce borohydridů alkalických kovů a diboranu
 • • k jeho velkému objevu došlo v roce 1956, kdy při redukci esteru kyseliny olejové borohydridem sodným za přítomnosti chloridu hlinitého se spotřebovalo podstatně více činidla než u ostatních esterů – hledání příčin jej dovedlo až k překvapivému zjištění, že se v éterickém roztoku aduje na dvojnou vazbu diboran za vzniku organoboranů
 • • v mnoha následujících pracích rozvinul syntézu a chemické obměny organoboranů a ukázal, že hydroborace, jak reakci sám nazval, může být jedním z nejuniverzálnějších nástrojů organické syntézy – umožňuje nekatalytickou cestou redukovat acetylény na olefiny, olefiny na parafiny, přeměnu vnitřních olefinů na terminální a oxidativní zdvojení alkylů, původně vázaných k boru
 • • užitečné jsou také redukce volných karboxylových kyselin na primární alkoholy