Francis William Aston

1. 9. 1877 – 20. 11. 1945

Nobelovu cenu získal v roce 1922 za objev izotopů několika neradioaktivních prvků pomocí hmotnostního spektrografu a za objev tzv. zákona celých čísel

 • • anglický fyzik
 • • studium:
  • – universita v Birminghamu
 • • v roce 1909 se stal docentem na univerzitě v Edgbanstonu
 • • několik let pracoval v Cavendishově laboratoři u J. J. Thompsona
 • • během první světové války pracoval u letectva a zkoumal povětrnostní účinky a účinky slunečního světla
 • • v roce 1921 se stal členem anglické akademie věd Royal Society v Londýně
 • • od roku 1919 rozvíjel hmotnostní spektroskopii a dokázal, že chemické prvky obsahují atomy nestejných hmotností – sestrojil hmotnostní spektrograf, ve kterém jsou svazky iontů odchylovány elektrickým a magnetickým polem, a podle této odchylky lze zjistit poměr velikosti náboje a jejich hmotnosti
 • • na základě svých pozorování hmotnostním spektrografem zjistil, že většina prvků je směsí izotopů
 • • v roce 1925 spektrograf zdokonalil a určil s jeho pomocí hmotnosti mnoha stabilních izotopů vědci pomocí jeho spektrografu objevili stovky dalších izotopů, což přispělo k rozšíření periodické soustavy chemických prvků