Iatrochemie

  • Hlavní úkol iatrochemie nejlépe vystihl svým výrokem její hlavní představitel P. A. Paracelsus: „Pravým úkolem chemie není dělati zlato, nýbrž připravovati léky.“ Lze tedy říci, že v iatrochemii výrobu zlata, kamene mudrců, hledání elixíru života aj. nahradila péče o zdraví lidí a chemoterapie.
  • Iatrochemie v užším slova smyslu byla spíše nazývána chemoterapií, která k léčbě nemocí využívala chemických látek.
  • V 16. a 17. století neviděli lékaři v Paracelsových pracích a názorech nic jiného, než pouhé používání anorganických léčiv, hlavně sloučenin antimonu a rtuti. Většina lékařů se v 16. století obávala používání těchto nebezpečných léků, avšak v 17. století se paracelsovská teorie se svými chemickými léčivy vžila a tyto léky se užívaly i později.
  • Nové poznatky iatrochemie byly využity:
  • • jako základ moderní farmakologie
  • • ke zjištění analogie mezi hořením a dýcháním
  • • k přípravě nových chemických sloučenin
  • Stoupencem Paracelsa v 17. století byl např. vlámský iatrochemik J. B. van Helmont, který se vzhledem ke svým objevům v oblasti chemie plynů právem zařadil mezi zakladatele pneumochemie. Dalším významným představitelem iatrochemie byl např. J. R. Glauber.