poslání studijního materiálu

  • Studijní materiál je určen pro studenty volitelného předmětu Historie chemie. Je součástí řešení projektu FR VŠ 464/2011.
  • Cílem není obsáhnout celý historický vývoj chemie, ale přiblížit některé důležité chemické mezníky v dějinách lidstva a provázanost přírodních věd v průběhu staletí.
  • Historie chemie sahá k samým počátkům lidstva, až do pravěku a chemie až dosud v lidské historii značnou měrou přispívala k uspokojení intelektuální zvědavosti a k materiálnímu pohodlí lidstva.
  • Vývoj přírodních věd se v posledních dvou stoletích velmi zrychlil. Dobudoucna však musí být rovnováha ve všech oblastech lidského vzdělání. Lidstvo by trpělo a strádalo, kdyby všechny mladé chytré hlavy byly zaměstnány pouze přírodními vědami. Musí být také někdo, kdo dobře rozumí lidským vztahům, protože se ukazuje, že právě odtud lidstvu nyní hrozí největší nebezpečí. A toto nemůže být vyřešeno ani největším úsilím sebekvalitnějších přírodních věd, přestože ty mohou napomoci alespoň k vývoji šetrnějších a efektivnějších metod využívání přírodních bohatství Země. Vědci musejí mnohem více než dříve uvažovat o možných následcích svých aktivit. A nevědečtí vůdci musejí mít lepší představu o povaze a limitujících faktorech vědy.
  • Věda ještě může udělat velmi mnoho pro lidstvo, avšak člověk také pomocí vědy může sám sebe zničit.