Řešené příklady z fyzikální chemie

 

 

 

Řešené příklady z fyzikální chemie I

-         Skupenské stavy

-         Fázové rovnováhy

– Řešené příklady z fyzikální chemie II

-         Základy termodynamiky

-         Termodynamika chemických reakcí

Řešené příklady z fyzikální chemie III

-       Molekulární transport

-       Teorie reakční rychlosti

Řešené příklady z fyzikální chemie IVa, b

-         a:

-         Chemická kinetika

-         Kinetika jaderných přeměn

-         b:

-         Farmakokinetika

– Řešené příklady z fyzikální chemie V

-         Roztoky elektrolytů

-         Galvanické články a elektrodové děje

Řešené příklady z fyzikální chemie VI

-         Vybrané optické fyzikálně chemické metody

-         Koloidní soustavy