Abbeho refraktometr

            Refraktometr je přístroj sloužící k měření indexu lomu látek. Měřením indexu lomu můžeme určovat čistotu látek a také složení kapalných směsí.

            Princip:

            Podstatou měření je zjišťování mezního úhlu lomu, jenž je dán polohou rozhraní mezi osvětlenou a temnou částí zorného pole (obr. 1), odečítanou na stupnici přístroje (obr. 2).

Obr.1: Lom světla na rozhraní dvou prostředí.

 

                Postup*:

        Zapneme lampu.

        Na stupnici refraktometru nastavíme ukazatel na předpokládanou hodnotu indexu lomu měřené látky.

        Očištěný a osušený hranol pomocí kapátka zcela pokryjeme měřenou kapalinou.

        Refraktometr uzavřeme.

        Ukazatel posuneme do takové polohy, aby se rozhraní světla a tmy v okuláru refraktometru nacházelo na středu nitkového kříže.

        Na stupnici odečteme přesnou hodnotu indexu lomu.

Pokud nejsme schopni rozhraní světla a tmy v okuláru nalézt, pokusíme se:

        Zkontrolovat na stupnici hodnotu předpokládaného indexu lomu.

        Vhodným natočením zrcátka zvýšit množství světla dopadajícího na hranol.

        Zvýšit množství analyzované kapaliny na hranolu jejím dokápnu tím do otvoru.

        Zaostřit rozhraní světla a tmy.


 

            Obr..2: Hranolový refraktometr. Pohled okulárem (a), pohled na stupnici (b), celkový pohled (c).

                N .........   nitkový kříž

 

                PS .......   pohled na stupnici

                      a)                                                                b)                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                              špatně                  správně

                               

                                c)

 

O ........... okulár

S ........... stupnice

U ........... ukazatel

H ........... hranoly

K ........... otvor pro dokápnutí vzorku

Z ........... zaostřování rozhraní světla a tmy

M . ........ zrcátko

L ........... lampa

P ........... paprsek

 

* Pozn.: Při práci s těkavými vzorky je nutno pracovat rychle, neboť se z povrchu hranolu rychle odpařují.* Pozn.: Při práci s těkavými vzorky je nutno pracovat rychle, neboť se z povrchu hranolu rychle odpařují.