pH/mV/°C metr HI 2215 – stručný návod k obsluze

 

 

Příprava k práci

1. Zapojíme adaptér (zdířka se nachází na zadní straně přístroje) do sítě.

2.  K přístroji připojíme buď kombinovanou elektrodu (zdířka pH/ORP) nebo indikační elektrodu (zdířka pH/ORP) a referentní elektrodu (zdířka Ref). K měření teploty přístroj používat v laboratorním cvičení nebudeme. V případě potřeby zapojíme odpovídající čidlo do zdířky označené TEMP. Zdířky pro zapojení čidel se nacházejí na zadní straně přístroje.

3. Přístroj je také možné pomocí USB kabelu (zadní strana přístroje) připojit k počítači. V laboratorním cvičení tuto možnost nebudeme využívat.

4. Přístroj zapneme stiskem ON/OFF (zadní strana přístroje) a vyčkáme ustálení údajů na displeji.

5. Pomocí tlačítka RANGE zvolíme požadovaný typ měření (pH, mV – zobrazí se malým písmem vlevo nahoře na displeji). POZOR! Pokud se na displeji zobrazí údaj rEL a následně po něm začne blikat nápis mV psaný malým písmem na displeji vlevo nahoře, v žádném případě nemačkáme tlačítko CAL. Posunuli bychom tím kalibraci přístroje pro redox měření. Z funkce posunu kalibrace vystoupíme opakovaným stiskem RANGE tak, aby vlevo nahoře byl nápis pH nebo mV a údaje na displeji neblikaly.

 

Měření pH

1.  Provedeme kalibraci podle následujícího postupu:

- Do malých čistých kádinek nalijeme potřebné množství kalibračních roztoků. Pro kalibraci vybereme pufry z očekávané oblasti pH měření vzorku. Lze provést jednobodovou až pětibodovou kalibraci. V laboratorním cvičení budeme provádět kalibraci dvojbodovou. Přístroj má v paměti nastavené tyto očekávané hodnoty pH: 1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45. Pozn.: Přístroj je možné kalibrovat i na jiné pufry než ve výše uvedeném seznamu. Postup je vysvětlen v originální dokumentaci k přístroji.

- Ponoříme pH elektrodu do prvního kalibračního pufru (cca 3 cm pod hladinu), opatrně jemně zamícháme a několik vteřin počkáme.

- Stiskneme CAL. Vpravo na displeji se zobrazí přednastavená hodnota prvního kalibračního pufru (hodnota 7,01 uložená v paměti přístroje). V případě nutnosti nastavíme jinoh hodnotu pH kalibračního pufru pomocí tlačítek označených šipkami (čelní strana přístroje, třetí a čtvrté tlačítko zleva).

- Vlevo na displeji se zobrazí symbol blikajících přesýpacích hodin po dobu, dokud je měřený údaj nestabilní. Po jeho ustálení se zobrazí nápis READY a začne blikat nápis CFM (žádost o potvrzení údaje – „confirm“). Stiskneme tlačítko CFM.

- Uprostřed displeje se zobrazí velkým písmem nastavená hodnota pH právě použitého prvního kalibračního pufru a vpravo od ní menším písmem očekávaná hodnota pH druhého kalibračního pufru (uložená v paměti přístroje).

- Vyjmeme elektrodu z prvního kalibračního pufru, očistíme destilovanou vodou, jemně otřeme tamponkem a ponoříme do druhého kalibračního pufru. Klávesami se šipkami opět můžeme z paměti přístroje vybrat potřebnou hodnotu pH námi použitého kalibračního pufru, pokud hodnota navržená přístrojem nevyhovuje. Po ustálení údaje na displeji (nápis READY) stiskneme CFM.

- V případě dvojbodové kalibrace stiskneme CAL. Pokud chceme provést vícebodovou kalibraci, vkládáme elektrodu postupně do dalších kalibračních pufrů a postupujeme stejně jako v případě druhého kalibračního pufru. Proces kalibrace ukončíme buď stisknutím CAL po potvrzení hodnoty kalibračního bodu tlačítkem CFM, nebo (pouze u pětibodové kalibrace) se kalibrace ukončí sama po potvrzení posledního pátého kalibračního bodu pomocí CFM.

Nyní lze měřit pH vzorků:

- Ponoříme očištěnou a opatrně osušenou elektrodu cca 3 cm pod hladinu vzorku v kádince, jemně zamícháme a vyčkáme ustálení údaje na displeji.

- Hodnota pH se zobrazí velkým písmem uprostřed displeje. Pokud je měřená hodnota mimo rozsah přístroje, zobrazí se blikající hodnota celého rozsahu přístroje.

 

Měření redox potenciálu

Přístroj pro měření redox potenciálu kalibrovat NEBUDEME.

 

Nyní lze měřit redox potenciál vzorků:

- V režimu mV ponoříme očištěnou a opatrně osušenou kombinovanou elektrodu (nebo indikační a referentní elektrodu) cca 3 cm pod hladinu vzorku v kádince, jemně zamícháme a vyčkáme ustálení údaje na displeji.

- Hodnota potenciálu (v jednotkách mV) se zobrazí velkým písmem uprostřed displeje. Pokud je měřená hodnota mimo rozsah přístroje, zobrazí se blikající hodnota celého rozsahu přístroje.