Mikropipeta

Mikropipety jsou přístroje určené k pipetování malého objemu roztoků (kalibrace na vylití). Na spodním konci mají odnímatelnou špičku a na horním konci dvoupolohový ovladač (určený k nasávání a vypouštění roztoků) a držák usnadňující manipulaci (obr. 3.2.1). Jsou založeny na podobném principu jako injekční stříkačka pro velmi malé objemy, ale pro snadnější manipulaci je objem nastavován pomocí mikrometrického šroubu a celá stříkačka je uzavřena do plastového pouzdra o velikosti vhodné k ruční maniuplaci.

 

Obr. 3.2.1: Mikropipeta:                                                  1

1.      dvoupolohový ovladač                                                                                                                                                 

2.      držák                                                                    2

3.      špička

 

 

 

 

Obr. 3.2.2: Polohy ovladače:

 

                                          3

 

     0              1              2                                               

 

 

 

Postup:

        Upevníme odnímatelnou špičku (důkladně utěsníme).

        Do kádinky si nalijeme přiměřené množství roztoku určeného k pipetování.

        Mikropipetu uchopíme tak, abychom si o ukazováček podepřeli držák a palcem jsme mohli pracovat s dvoupolohovým ovladačem.

        Nasátí provedeme takto: ovladač (obr. 3.2.2) stlačíme do polohy „1“ (špička je ve vzduchu), ponoříme do roztoku a pomalu pustíme. Po vyjmutí z roztoku špičku otřeme, aby-chom odstranili kapky, které ulpěly na vnější straně špičky.

        Potom mikropipetu ponoříme do roztoku, kam chceme pipetovanou látku přidat. Vypustíme roztok stlačením ovladače do polohy „1“ (Několikrát stlačíme do polohy „1“ a pomalu pustíme, přičemž špička je stále ponořená. Tím se důkladně promyje špička). Vypuštění dokončíme stlačením do polohy „2“ a vyjmutím špičky z roztoku (stále v poloze „2“).

        Pokud opakovaně pipetujeme tentýž roztok, ponecháme na pipetě po celou dobu práce tutéž špičku. V přestávkách mezi pipetováním mikropipetu věšíme na speciální stojan nebo pokládáme vodorovně. Špička se nesmí ničeho dotýkat (nebezpečí znečištění špičky, pra-covních roztoků, stolu, oblečení,……).