Beckmannův teploměr

            Beckmannův teploměr je velmi citlivý teploměr používaný k měření malých teplotních rozdílů. Stupnice je dělená po 0,01oC a pomocí lupy je na ní možno odečítat s přesností až na 0,005oC.

            Princip:

            Velká citlivost Beckmannova teploměru je způsobena tím, že rtuť při teplotou způsobených změnách objemu vystupuje nebo sestupuje v kapiláře, která je ve srovnání s běžnými teploměry velice úzká. Protože však tato úzká kapilára při „rozumné délce teploměru“ pojme mnohem nižší množství rtuti než kapiláry běžných teploměrů, je měřicí rozsah Beckmannova teploměru poměrně malý (5 – 6oC, u speciálních teploměrů jen 1oC).

            Teploměr lze "nastavit", tj. připravit pro práci ve zvolené teplotní oblasti změnou rozdělení celkového množství rtuti mezi dolní baňkou teploměru a horní částí teploměru, kde je kapilára rozšířena a zahnuta, takže tvoří zásobník pro přebytečnou rtuť (obr. 1).

            Obr.1: Beckmannův teploměr.         B – baňka se rtutí
                K – kapilára                                       Z – zásobník se rtutí

                Postup:

        Zjistíme, kde se ustaví sloupec rtuti při počáteční teplotě měření*.

a)      Bude-li při měření teplota stoupat, musí se na počátku měření sloupec rtuti ustálit v dolní části stupnice teploměru.

b)      Bude-li při měření teplota klesat, musí se na počátku měření sloupec rtuti ustálit v horní části stupnice teploměru.

        Sahá-li sloupec rtuti příliš nízko, je potřeba rtuti do dolní baňky přidat, sahá-li příliš vysoko, je třeba z ní rtuť ubrat. Obojí provedeme změnou rozdělení celkového množství rtuti mezi dolní baňkou a horním zásobníkem.

        Zvýšení množství rtuti v baňce:

        Jemnými poklepy na horní část teploměru oddělíme ze rtuti v horním zásobníku malou kapku rtuti, kterou poklepy umístíme co nejblíže horního ústí kapiláry teploměru.

        Teploměr otočíme baňkou se rtutí nahoru a čistou baňku zahřejeme rukou tak, aby rtuť z baňky stekla kapilárou a spojila se s dříve utvořenou kapičkou rtuti u ústí kapiláry.

        Teploměr opatrně otočíme zpět, pustíme baňku, teploměr vložíme do příslušného roztoku a zkontrolujeme jeho nové nastavení.

        Snížení množství rtuti v baňce:

        Teploměr otočíme baňkou se rtutí nahoru a čistou baňku zahřejeme rukou tak, aby rtuť stekla kapilárou do zásobníku.

        Teploměr rychle otočíme zpět a jemným klepnutím ze strany na jeho horní konec přerušíme sloupec rtuti u ústí kapiláry.

        Teploměr ponoříme do příslušného roztoku a zkontrolujeme jeho nastavení.

 

*Máme-li možnost, ponořujeme teploměr při nastavování do vody mající teplotu měření, ne do měřeného roztoku (např. roztok HCl).

 *Máme-li možnost, ponořujeme teploměr při nastavování do vody mající teplotu měření, ne do měřeného roztoku (např. roztok HCl).