Dobrý den,

jste na stránkách věnovaných studijním materiálům předmětu Laboratorní cvičení z anor­ganické chemie.

 

Na následujících odkazech naleznete sylabus a konkrétní požadavky k zápočtu.

Studijní materiál pro výuku se nachází zde.

Před zahájením práce s ním se seznamte s cílem laboratorního cvičení a posláním vystaveného studijního materiálu a s organizačními pokyny k výuce a k práci se studijním materiálem.

Každá laboratorní práce je uzavřena protokolem. Instrukce k vypracování protokolů se nacházejí zde. Součástí protokolů jsou také odpovědi na otázky týkající se vlastností, přípravy nebo využití anorganických látek, s nimiž v laboratoři pracujete. Odpovědi je možno vyhledat buď v doporučené literatuře, nebo na Internetu. Z Internetových zdrojů lze (s ohledem na pedagogické  zaměření studentů) doporučit především Chemický vzdělávací portál.

Výuka je uzavřena vypracováním testu v rozsahu přibližně 20-30 minut. Tento test se koná po provedení veškerých laboratorních úloh v termínu, na kterém se dohodne vyučující se studenty. Obsahové zaměření testu a příklad jednoho testu jsou uvedeny zde.

 

Otázky nebo požadavky na vyučujícího, pište, prosím, na adresu cidlova@centrum.cz.

Pokud naleznete nějaké chyby nebo nedostatky ve studijním materiálu nebo k němu budete mít jakékoli připomínky, napište, prosím, na adresu anorglab.skripta@centrum.cz.

K diskusi (zejména mezi sebou) používejte, prosím, diskusní fórum umístěné zde.

 

Děkuji a přeji krásný den a příjemné studium!

 

Hana Cídlová

autorka studijního materiálu