-         Kineticko-spektrofotometrické stanovení askorbové kyseliny,
kinetické stanovení Mn2+ metodou konstantní koncentrace,
využití polarimetrie ke stanovení cukrů

-         Srovnání konduktometrické a vizuální indikace při stanovení NaOH na šťavelovou kyselinu

 

-         Vícesložková spektrofotometrická analýza: současné stanovení vybraných potravinářských barviv v nealkoholických nápojích

 

-         Studium chemické kinetiky reakce krystalové violeti s OH ionty

 

-         Polarimetrické stanovení řádu reakce a rychlostní konstanty kyselé hydrolýzy sacharózy