Škola hrou

Chemie hrou, Poznáváme taje chemie

Motto:  

Je-li škola předehrou života, není nutno, aby předběžná cvičení pro vážné úkoly života byla vážná, neboť se to nehodí pro dětský věk.

J. A. Komenský

           Škola hrou - Chemie hrou a Poznáváme taje chemie - je interaktivní databázový systém chemických a integrovaných přírodovědných motivačních úloh typu:

doplňovaček, hřebenovek, roháčků, buňkovek, řetězovek, ornamentovek, kruhů, hvězdovek, osmisměrek, lištovek, dosazovaček, šifer, rébusů, otazníků, chybných a zábavných textů, zeber, chemických kouzel (efektních pokusů) a mikrodetektivek.

           Je určen jednak učitelům chemie základních a středních škol, odborným pedagogickým pracovníkům zaměřeným na práci s mládeží v mimoškolní chemické zájmové činnosti přírodovědných sekcí center volného času, institutů a domů dětí a mládeže, domů ekologické výchovy a dalších chemicky orientovaných zájmových mládežnických útvarů.

           V neposlední řadě slouží jako databanka (zásobárna) zábavných motivačních úloh, které mohou žákům posloužit k uvědomělému studiu, zejména k opakování a fixaci již získaných vědomostí, nebo k bezděčnému učení, použijí-li je žáci jako zdroj zábavy.

           Úlohy je možné procházet přímo v počítači nebo si je vytisknout pro další použití, např. k samostudiu, písemnému zkoušení, v přípravě chemických soutěží, chemických soustředění nebo k přípravě chemických olympioniků.

V ý b ě r o v á k r i t é r i a :


Učivo

Typ úlohy

Obtížnost

Časová náročnost

Interdisciplinarita

       

 
Poslední aktualizace:  únor 2008    © JSsoft