:::Pexeso:::
Vyber sadu kartiček:

Zadej délku paměti počítače:


Tzn. počet kartiček, které si počítač může zapamatovat. Od 10 do 50 kartiček.
Zadej úroveň zapomínání počítače:


Zapomínání je přímo úměrné umístění kartičky v paměti. Tzn. kartičku otočenou nedávno si počítač pamatuje lépe, než kartičku otočenou dříve.
Úroveň 1: počítač zapomíná minimálně.
Úroveň 8: maximálně.