Výukový systém Vitamin C
  • Mgr. Lucie Sichová


  • Doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc.


Úvod

     Vitaminy jsou pro člověka velmi významné. Jsou to složité látky nezbytně nutné pro mnohé funkce v organismu. Ten není schopen si je sám vytvářet, a proto je musí přijímat v potravě.

     Vitamin C patří mezi vitaminy rozpustné ve vodě, jeho úloha v organismu je mnohostranná. Umožňuje činnost různých enzymů v organismu, je součástí antioxidačního systému. Je důležitý pro růst a udržování zdravých kostí, zubů, dásní, vaziva a krevních cév, pro tvorbu některých látek účastnících se přenosu nervových vzruchů mezi nervovými buňkami, pro tvorbu hormonů nadledvin, pro vstřebávání železa z potravy. Je rovněž nutný pro normální imunitní odpověď na infekci a pro hojení ran.

     Mírnější nedostatek vitaminu C v organismu se projevuje slabostí, celkovou únavou a bolestí, otoky dásní a krvácením z nosu. Závažnější nedostatek způsobuje kurděje a anémii.

     Zvýšená potřeba vitaminu C je u těhotných a kojících žen, u dětí při růstu, při nadměrné fyzické a duševní zátěži, v rekonvalescenci po infekčních nemocech, po těžkých úrazech, popáleninách, rozsáhlých operacích, při pobytu v extrémně nízkých teplotách, u obyvatel velkých měst, u kuřáků, u alkoholiků, při nedostatečné nebo jednostranné výživě zejména u starých lidí.

     Při mírném předávkování vitaminem C, které přesahuje potřeby organismu, se přebytek vyloučí rychle do moče. Při dávkách vitaminu vyšších než 1 g denně může dojít k podráždění žaludeční sliznice, nevolnosti, zvracení, celkové slabosti, průjmům, a k tvorbě ledvinových kamenů (bolesti v zádech). U alergických osob se mohou zcela ojediněle objevit ekzémy, kopřivka nebo i astmatický záchvat. Vitamin C ve vyšších dávkách může ovlivnit správnost výsledků některých laboratorních testů, zejména stanovení glukosy v moči, test na okultní krvácení ve stolici atd.

     V potravinářském průmyslu má askorbová kyselina (vitamin C) význam z hlediska zdraví lidí, neboť vitamin C je pro člověka nezbytný. Je důležitý v konzervovaném ovoci a zelenině, neboť v zimě je klasické zeleniny a ovoce méně (mimo jižního ovoce). Brambory zase v zimě díky skladování obsah vitaminu C ztrácejí. Značný obsah vitaminu C je také v džusech a instantních nápojích. Samozřejmě může člověk přijímat vitamin C formou léků.

     V dnešní době se stále více lidí zabývá svým zdravím a tím, co jedí, a proto se zajímají i o látky, které jsou přidávány do potravin, a to i o vitamin C. Přítomnost vitaminu C v potravině je uvedena většinou slovně a navíc označením E 300 (askorbová kyselina). Je to proto, že na každém potravinářském výrobku prodávaném na českém trhu musí být povinně uvedeno jeho složení také v češtině. Na konci výčtu základních složek většinou najdeme i seznam umělých přísad, označených počátečním písmenem E a číslem, případně celým chemickým názvem. Písmeno E znamená, že použitá aditiva jsou povolena v zemích EU.


Copyright JSsoft 9/2005