Potravinářská syntetická barviva a jejich spektrofotometrické stanovení v nápojích - výukový systém

  • Mgr. Alena Hammerová
  • Mgr. Lucie Sichová


  • Doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc.
Copyright JSsoft 9/2005