for more info about artwork visit: GALLERY ENG CZ pro více info navštiv GALERII

e-mail send to: havlicek@ped.muni.cz

for more info about theory of art visit: PILGRAM

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1183619616-kultura-cz/311295350090015/obsah/172487-portret-pedagog-a-grafik-jiri-havlicek/

 

 

 

Doc. PhDr. Jiří Havlíček

* 14. 4. 1946
Study / The theory of art and arts and crafts /
The Masaryk University in Brno / prof. Bohdan Lacina

Jiří Havlíček was born in Brno. He educated at the Department of Art Education of the Faculty of Education Masaryk University in Brno. As an artist he works across the fields of painting, printmaking, photography, digital imagery and multimedia. His seminars and lectures on the subject - The Development of Art Culture - are aimed at artistic, historical, aesthetic, psychological, anthropological and philosophical issues of art development in Czech and Central European culture and subsequently in the cultures of the whole world. The main surveys not only touch relationships among particular cultures but also discuss spiritual sources for artistic creativity together with the study of lives and work of important artists from European and non-European cultures.

International Cooperation

His research interest includes a nineties project Multimedia into Education through Art, theory of Visual Communication in contemporary art and theory of Cyberspace. His project consists of many international workshops, conferences, seminars, exchange programmes and exhibitons of students and teachers from several European universities and art schools (Czech Republic, France, England, Portugal and Austria). He exhibits regularly in the Czech Republic and abroad.

Projects / Realizované grantové projekty

1993 – 1994 Multimediální dílna I., grant FRVŠ F 1056, TO 6

1996 Multimediální dílna II., grant FRVŠ F 0581/96, TO 6

1997 Multimedia ve výtvarné výchově , grant FRVŠ 0238/97, F 2

1999 – 2003 Multimedia ve výtvarné výchově (projekt spolupráce českých a zahraničních vysokých škol), granty FRVŠ 0473/99, F 2, MŠMT I / 37 / 2001 pokrač. 02, 03

2003 Informatika výtvarné komunikace, grant FRVŠ 710 / 03, F 2 b

2004 Informatika výtvarné kultury, grant FRVŠ 414 / 04, F 2 d

 

Artwork / Umělecká tvorba

GRAPHICA ALCHYMICA Jiřího Havlíčka navazuje na alchymistickou a hermetickou tématiku ve výtvarném umění. Čerpá ze složitých představ slučujících Fluddovo rosikruciánství s Jungovými archetypy či Erasmovo moudré bláznovství s myšlenkami originálního českého filozofa Ladislava Klímy. Amalgam Havlíčkova OPUSU tvoří ruiny sci-fi, horroru, kybernetiky, patafyziky i trpkých reakcí na rozmanité filozofické a psychologické systémy. Vedle grafiky a černobílých kreseb vrací se umělec v posledních letech k práci s barvou. 

V duchu postmodernistické estetiky vytváří hybridní díla. Barbarsky spojuje klasický lept a akvatintu s iluminací, slepotiskem a knihařskými zásahy (zlacení, emaily). Kresbu tuší kombinuje s litografií a malbou. Kombinované techniky obměňuje v mnoha variantách. Jeho práce se vyznačují energickou kaligrafickou kresbou a provokujícím divokým koloritem. 

GRAPHICA COSMICA ET SCATOLOGICA či GRAPHICA ILLUMINATA není však pouhou postmodernistickou groteskou. Havlíčkova "individuální mytologie" má blízko k bizarnímu černému humoru, manýristické ironii i soudobé philosophy-fiction. 

Tvůrčí proces umělec chápe jako laboratorní činnost. S obdivuhodně bohatou invencí tvoří vize, jimiž reaguje na dávné pocity, úzkosti a strachy lidstva. Umělec se stává demiurgem - obnovitelem procesu přírodního tvoření. V jeho práci znovu ožívá klíčový problém renesanční přírodní filozofie: proměna hmoty jako výraz jejího obrození, proměna jedné věci v druhou. EXALTATIO MATERIAE PRIMAE je pro Havlíčka rozpouštěním katedrály symbolů, travestií a paradigmat. Lučavka královská se nazývá tvůrčí hereze v duchu českého filozofa Jana Patočky. Lidská paměť a svědomí však zůstávají ... 


Jiří Havlíček links his GRAPHICA ALCHYMICA to the alchemistic and hermetic themes in art. He combines the complicated images amalgamating Fludd's rosicrucianism with Jung's archetypes or Erasmus's wise foolishness with thoughts of original Czech philosopher Ladislav Klíma. The amalgam of Havlíček's OPUS is created by ruins of sci-fi, horror, cybernetics, pataphysics and the bitter reactions on various philosophic and psychologic systems. Beside graphic art and the black-and-white drawings the artist comes back to work with colours mainly recently. 

In the sense of postmodernistic aesthetics Havlíček creates the hybrid works of art. In a barbarous way he combines the classical etching and the aquatint with the illumination, the intaglio and the bookbinder's work (gilding, enamels). He combines the ink drawing with the lithographic print and the painting. He varies combinated techniques in many variations. His works are marked by a forceful calligraphic painting and a provocative wild local colour. 

GRAPHICA COSMICA ET SCATOLOGICA or GRAPHICA ILLUMINATA is not only the postmodernistic grotesque. Havlíček's "individual mythology" is close to the bizarre black humour, the irony of Mannerism and contemporary philosophy - fiction. 

The artist understands the creative process as a laboratory activity. With an admirably wide invention he creates the visions as the reactions on former feelings, anxiety and fear of mankind. The artist becomes a craftsman - an innovator of the process of nature creativity. In his work the key problem of the Renaissance natural philosophy returns again: the transformation of matter as an espression of one thing into another. EXALTATIO MATERIAE PRIMAE is for Havlíček melting of a cathedral of symbols, travesties and paradigms. The creative heresy in the genius of the Czech philosopher Jan Patočka is called aqua regia. Human memory and conscience keep on ... 


 

Individual exhibitions

1971 Gall. of Czechoslovak Writers., Brno 

1973 Galerie Theiler, Munster /D/ and Galerie Wilmersdorf, West Berlin 

1975 Gall. B. Vaclavek, Brno 

1976 University Club of Brno 

1977 Museum J. A. Komensky, Uherský Brod and Folkgalerie, West Berlin 

1978 Gall. of Theatre Rubín, Prague and Gall. of Bookshop Dlážděna street, Prague 

1979 Galerie Blumenland, West Berlin and The House of Culture, Adamov u Brna 

1980 Galerie Jutta, Düsseldorf-Erkrath /D/, Galerie Orbite 2000, Bruxelles /B/ 

1981 Galerie Ebelsberg, Linz/D. /A/ 

1982 Galerie v podloubí, Olomouc and The House of Culture, Vranovice u Brna 

1983 Galerie Dílo, Brno 

1986 The House of Fine Arts, Brno 

1987 Galerie Dílo, Brno 

1988 Gall. of City Theatre Zlín 

1989 Galerie Dílo, Ostrava Galerie Dílo, Golden Lane, Prague

1990 City Gall., Swerdlovsk /RU/ City Museum, Mistelbach /A/ Galerie Dílo Domov, Prague Galerie Vincence Kramáře, Prague Theater Brett, Wien /A/ Neue Galerie, Wien /A/ 

1991 Galerie Dílo Prague and Bratislava, Theater Brett, Wien /A/ 

1992 Gal. D. Hoffmann, Wien /A/ Galerie Phoenix, Ternitz /A/ 

1993 Gall. Departement of Fine Art Masaryk`s University, Brno 

1994 Galerie PA, Baden b.Wien /A/ 

1995 Galerie PA, Eisenstadt /A/ Theater Brett, Wien /A/ 

1996-97 The House of Fine Arts, Brno 

1997 Gall. of Castle Zlín and Galerie Espace Champagne, École supérieure d`art et de design, Reims /F/

1998 Galerie Malovaný dům, Třebíč, City Museum Ostrava and Galerie Gemeentehuis, Evere /B/ 

1999 Gall. of Contemporary Art in the Castle Duchcov

2000 Galerie La Villa, Centre Culturel, Ganshoren /B/

2004 City Gallery Litomysl /CZ/

2006 Gall. Corridor, School of Design - University of Leeds /GB/

2009 Gall. Parallel, Prague /CZ/

Collective exhibitions

 

Many collective exhibitions in Czech Republic since 1967.

Belgium - Bruxelles 1969, 1972, 1973, 1975 1978 (member of surrealistic group C.I.A.F.M.A. Fantasmagie), Mons 1969, 1978, Liege 1971, Evere 1999, Ganshoren 1998, Bruxelles 2001, 2002

France - Paris 1969 (National Bibliothéque, Galerie Mansart, Galerie P. Prouté), 1976 (Centre d art), 1978 (Galerie A. Blaizot), 1990 (Galerie P. Prouté), Angoulême 1974, Reims 1999, 2001, Bordeaux 2000, Larroque 2003

Germany - Freiburg/B. 1970, Boechout 1977, Frankfurt/M. 1987, München 1988,1995, 2001 Stuttgart, Bonn 1990, 1993, West Berlin 1968, 1969, 1970, 1973, 1977, 1978

Great Britain –Bradford 2005 (Cartwright Hall Gall., Hibrida II)

Italy - Milano 1969, 1970, Bozen 1974, Torino 1975, 1978, 1994, Verona 1986, Piacenza 1994, (member of Italian surrealistic group Surfanta, Torino) 

Ireland - Listowel 1978, 1979, Dublin 2001

Yugoslavia - Kruševac 1967 (member of Czech surrealistic group Lacoste) 

Lituania - Vilnius 1993 

Mexico 1971

Holland - Neerpelt 1971, Amsterdam 1993

Portugal - Lisboa 1976, Ovar 1978, Porto 1998 

Austria - Salzburg 1968 (Biennale des christlichen Kunst), Linz/D. 1995, 1998 Wien 1989, 1990, 1991, 1996, 1999, 2001 Baden b. Wien 1998 

Russia - Sverdlovsk 1992

Spain - Madrid 1969 

Sweden - Gottingen 1974 

Switzerland - Zurich 1986, 1987, 1992,1995, 1999, 2000 Bern 1995, Chur 1997 

USA - New York 1988, Dallas 1991

 

Works in collections

 

National Bibliothéque - Cabinet des estampes, Gal. P. Prouté Paris, Gal. Allen a Gal. Passepartout Kobenhavn, Centro culturale UXA Novara, Gal. Surfanta Torino, Gal. Solaria Milano, Kunstamt Wilmersdorf West Berlin,Kartenspielen Museum Stuttgart, National Bibliothéque - Cabinet des estampes, Gal. Orbite 2000 Bruxelles, Gal.RA Zürich, Jüdisches Museum Eisenstadt, National Gallery Prague, Ostravské muzeum Ostrava, Gal. B. Rejta Louny, City Museum of Brno.

 for more info about artwork visit: GALLERY ENG CZ pro více info navštiv GALERII

for more info about theory of art visit: PILGRAM

E-mail send to: havlicek@ped.muni.cz

Katedra výtvarné výchovy Poříčí 7, 603 00 Brno, Czech Republic