Úvod

  Práce

  VernisážPřihláška do dalšího ročníku

Katedra výtvarné výchovy PdF MU Brno vyhlašuje pod záštitou děkana PdF MU doc. RNDr. Josefa Trny, CSc.

10. ročník soutěže

Fenomén kniha

jíž se mohou účastnit studenti vysokůch škol univerzitního typu.

Na vyhlášené téma budou přijímány práce vytvořené v technikách:
typografie, objektová tvorba, fotografie, počítačová grafika, videoart, volné vůtvarné řešení aj. bez omezení materiálu a způsobu zpracování.

Přijaté práce budou hodnoceny v kategoriích:

a) Knižní typografie (práce s textem, písmem, ilustrací)
b) kniha objekt
d) volná tvorba (počítačová grafika, videoart, fotografie atp.)

Práce musí být předloženy do konce dubna 2008 na adresu:

      KVV PdF MU
      Poříčí 7
      603 00 Brno
      (Česká Republika)


Vybrané práce budou vystaveny v galerii U dobrého pastýře v Brně.
Akce je podporována grantem PdF MU.

kontaktní adresa:
blanka.ruzickova@mail.muni.cz
telefon: +420 549 496 533 (ČR)