Img.


Prvá pomoc pre dušu

Zuzana Branišová
VŠVU Bratislava