Jana Gutteková
IPUS Ostrava
Život na zemi a život v podzemí
Life on the ground and under ground