Klára Pavlová
PdF, Univesita Hradec Králové
Příběh Satin z Červeného mlýna
Satin story from Red Mill