Andrea Staňková
PdF MU Brno
Odraz duše
Soul reflection