Klára Pavlová
PdF Universita Hradec Králové
Příběh Satin z Červeného mlýna
Satin story from Red mill