Luboš Valčík & Vít Podolák
PdF MU Brno
Čas proměn, Lampa
Time of transformation, Lamp