Jitka Julie Jungwirthová
Apriorní paralely písmene A a O