Modernizace zařízení pracovny doktorandů na katedře výtvarné výchovy Pdf MU

Kód projektu
MUNI/41/118/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Katedra výtvarné výchovy, vybavení, doktorandi, prezentace, terénní výzkum, počítač, dataprojektor, notebook, sada rytmických nástrojů, mezioborová propojení

Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu doktorandů na katedře výtvarné výchovy a zastaralému vybavení pracovny doktorandů je nutná modernizace pracoviště a další doplnění jejího vybavení (např. o Orffův instrumentář - sada rytmických nástrojů sloužící k mezioborovému propojení hudební a výtvarné výchovy). Dataprojektor ve spojení s notebookem bude možné využít v oblasti terénních výzkumných činností nebo pro vyučování či prezentační činnost v místnostech, kde tato technika ještě chybí.
Dále je třeba dovybavit učebnu č. 16, kde se mimo jiné konají prezentace studentských projektů. V současnosti je učebna vybavena DVD rekordérem, LCD obrazovkou, chybí zde však počítač.

Výsledky

Doktorandi na katedře výtvarné výchovy používají rytmické nástroje v projektech s mezioborovým zaměřením (VV, HV). Počítač slouží k prezentaci studentských projektů a výzkumů a k výuce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.