Analýza výuky reálií a interkulturní komunikativní kompetence

Kód projektu
MUNI/41/059/2009
Období řešení
1/2009 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Reálie, Big-C Culture, small-c culture, interkulturní komunikativní kompetence, kulturní uvědomění, pozorování výuky, kategoriální systém, videostudie, CPV videostudie, Centrum pedagogického výzkumu

Tématem projektu je analýza výuky reálií a interkulturní komunikativní kompetence ve výuce anglického jazyka na základních školách. Pro tyto účely byl sestaven kategoriální systém pro pozorování výuky reálií a interkulturní komunikativní kompetence ve vyučovacích hodinách natočených Centrem pedagogického výzkumu v projektu CPV videostudie anglického jazyka, který bude dále použit k analýze vzorku 79 natočených hodin.

Výsledky

Cílem tohoto konkrétního projektu byla prezentace předběžných výsledků disertačního projektu zaměřeného na analýzu výuky reálií a interkulturní komunikativní kompetence v hodinách anglického jazyka. Poster prezentovaný 25. září 2009 na mezinárodní prekonferenci ECER 2009 (European Conference on Educational Research): Theory and Evidence in European Educational Research představil kategoriální systém navržený pro pozorování a analýzu výuky reálií a interkulturní komunikativní kompetence v hodinách anglického jazyka a časové zastoupení jednotlivých kategorií ve vzorku 79 hodin natočených v projektu CPV videostudie anglického jazyka. Teoretickým východiskem CPV videostudie anglického jazyka je pojetí vyučování jako vytváření příležitostí k učení, což umožňuje analýzu kvality výuky reálií a interkulturní komunikativní kompetence v hodinách anglického jazyka. Výsledky analýz představují významná předběžná zjištění o kvalitě vzdělávání v oblasti výuky reálií a interkulturní komunikativní kompetence v hodinách anglického jazyka, která jsou důležitá pro zvyšování kvality výuky a profesní růst učitelů.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.