VZÁJEMNĚ / Podpora mezioborových spoluprací mezi profesionály na poli galerijní pedagogiky a zprostředkování umění, institucemi a živou kulturou (VZÁJEMNĚ)

Kód projektu
MK-S 8439/2022 OUKKO
Období řešení
9/2022 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt VZÁJEMNĚ je zaměřený na meziinstitucionální spolupráci a rozšiřování kompetencí profesionálů (pedagogů, doktorandů, studentů magisterského studia na Katedře výtvarné výchovy PdF MU i externích kurátorů, umělců a lektorů). V rámci Centra galerijní pedagogiky a zprostředkování umění vytváříme inovativní formy výuky, založené na mezioborové participaci. Základem projektu je síťování, propojení s praxí a zároveň vytvoření modelových edukačních a doprovodných programů k vybraným výstavám. Rozvoj kreativního učení podpoříme přednáškami a workshopy s umělci, edukátory a kurátory zaměřené na současné tendence ve zprostředkování umění spojeného s edukačním obratem

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.