Nenásilná komunikace ve výuce didaktiky českého jazyka

Kód projektu
OTVŘ-4115711570
Období řešení
1/2022 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ostatní - tuzemské
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Tento grantový záměr reaguje na Otevřenou výzvu, kterou nabízí iniciativa Otevřeno (https://otevreno.org). V rámci grantu se zaměřím na inovaci výuky didaktiky ČJ pro bc student(k)y (CJp033). Jádrem inovace je nenásilná komunikace a její začlenění do výuky češtiny. Výstupem z grantu jsou mj. 2-3 příspěvky na konferenci. Ke spolupráci jsem pozval mj. profesora Tomáše Janíka (3 konzultace) či doc. Štěpáníka (také 3 konzultace). Krom studentů PdF má tato inovace dílčí dopad rovněž na žáky ZŠ Gaudi a také na podobu připravované řady učebnic pro SPN.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.