Studijní nástroje ke zvyšování kompetencí v českém jazyce u jedinců s odlišným mateřským jazykem

Kód projektu
OTVŘ-4115701570
Období řešení
1/2022 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ostatní - tuzemské
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt je zaměřen na podporu přípravy budoucích i současných pedagogických pracovníků, kteří se věnují vzdělávání jedinců s OMJ a jejich aktivnímu užívání češtiny na různých úrovních, a to jak v běžných životních situacích, tak i v odborné komunikaci. Bližší poznání této problematiky tak napomůže integraci jedinců s OMJ do společnosti.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  1 – Konec chudoby Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.