Inovace nabídky uměnovědných oborů v rámci MU prostřednictvím předmětu Filmová hudba (Filmová hudba)

Kód projektu
MUNI/FR/0960/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Předkládaný projekt směřuje k inovaci a rozšíření nabídky předmětů uměnovědného zaměření. V rámci předmětu Filmová hudba, coby výstupu z projektu, si řešitel klade za cíl rozšířit u studentů povědomí o této specifické oblasti umělecké tvorby, a to jak z pohledu historického a hudebně-filmového, tak i kulturního a společenského. Rozvíjeny budou kompetence studentů v oblasti práce s audiovizuálním materiálem a moderními technologiemi, hodnocení uměleckých děl a analytických dovedností.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.