Prevence rizikového chování u adolescentů v programech speciálního školství

Kód projektu
34950/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Příčiny rizikového chování a rozsah užívání návykových látek nejsou dostatečně zmapovány a analyzovány u vulnerabilních adolescentů v preventivních a léčebných programech speciálního školství - institucionální výchovné péče. Z praxe a předběžných studií vyplývá velký nárůst rozsahu užívání návykových látek, rizikové citové vazby, traumat, pokusů o sebevraždu u těchto adolescentů v ÚV a OV. Jedná se o vysoce vulnerabilní skupinu adolescentů, která není zařazena do celoprevalenčních studií v ČR (např. ESPAD). Tyto data nejsou nikým systémově zmapována a vyhodnocována u této cílové skupiny v programech speciálním školství ústavní a ochrané výchovy.
Projekt je zaměřen na výzkum příčin a souvislostí rizikového chování, evaluaci dat a rámcového zmapování indikované prevence v preventivních a léčebných programech institucionální výchovné péče speciálního školství. Na základě sběru dat a poznatků ze získaných a vyhodnocených informací, bude navazovat evaluace vybraných oblastí rizikového chování z perspektivy speciálního školství, duševního zdraví a adiktologie. Budou navržena opatření na vyprofilování pobytových programů na základě potřeb cílové skupiny. V projektu bude rámcově zmapováno využívání intervencí indikované prevence a přesahy do terapie v programech s léčebným režimem. Na základě poznatků budou navrženy systémové doporučení a poznatky budou prezentovány v odborné praxi. Bude následovat pokračování rozpracování poznatků a navržení podpůrné metodické brožury v oblasti indikované prevence s přesahem do terapie u vysoce vulnerabilních jedinců v léčebných programech ÚV a OV v následném projektu. Tento projekt se snaží vyplnit chybějící možnosti výzkumu a evaluace dat a zlepšit kvalitu péče v programech institucionální výchovné péče. Poznatky by měly sloužit k implementaci do praxe, publikování a také k podkladům MŠMT i dalších institucí.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.