Eye-Tracking v didaktickém výzkumu a jeho realizace

Kód projektu
81p14
Období řešení
2/2018 - 6/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Pädagogische Hochschule Wien

Předkládaný projekt směřuje k propojení dvou výzkumných týmů, které ve své činnosti využívají technologií mobilního eye-trackingu. Projekt směřuje k prohlubování synergie v metodologických postupech a v důsledku toho by pak měla být zajištěna i vyšší kvalita a efektivita využívání technologií mobilního eye-trackingu.
Kromě výměny zkušeností a prohloubení znalostí o možnostech získávání a využívání dat z přístrojů mobilního eye-trackingu v rámci dvou setkání budou vytvořeny digitální manuály a návrhy jejich dalšího rozšíření.
Tyto materiály překračují časový horizont daného projektu, a vzhledem k jejich modularitě mohou být dále rozvíjeny a rozšiřovány. Tím vniká prostor nejen pro budoucí užší bilaterální spolupráci, ale také pro zahrnutí dalších výzkumných týmů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.