Inovace pěstitelských prací ve studijním oboru učitelství přírodopisu a učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Kód projektu
MUNI/FR/1116/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt je zaměřen na zkvalitnění a zefektivnění výuky předmětů Pěstitelství, Pěstitelství s didaktikou, Praktikum z pěstitelství a pod. Návrh projektu předkládá konkrétní možnosti zefektivnění výukového procesu pomocí moderních vzdělávacích nástrojů. Především jde o využití rozšiřujících distančních forem studia (e-learning) prostřednictvím nově vytvořených učebních podkladů multimediálního charakteru (Multimediální výuková příručka) a jednak díky zavedení testovacích agend (odpovědníky).

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.