Integrace žáků se speciálními potřebami do kolektivu třídy skrze dramatickou výchovu

Kód projektu
MUNI/41/V 13/2007
Období řešení
1/2007 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
dramatická výchova, specifické potřeby, integrace, výzkum, nominační technika

Projekt Integrace žáků se speciálními potřebami do kolektivu třídy skrze dramatickou výchovu je součástí výzkumného záměru MŠMT, 0021622443, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, jehož řešitelkou je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Předmětem výzkumného šetření Integrace žáků se speciálními potřebami do kolektivu třídy skrze dramatickou výchovu je zjištění současného stavu zařazení a přijímání žáků se speciálními potřebami třídním kolektivem na ZŠ a při přechodu ze ZŠ na SŠ. Jak na tuto skutečnost jsou obě skupiny předem připravovány a jaké způsoby práce učitelé používají v případě integrovaných tříd?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.