Specifické podmínky rodinné výchovy u romských dětí z hlediska jejich vzdělávacích perspektiv

Kód projektu
MUNI/41/43-B-C/2005
Období řešení
1/2005 - 1/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Adekvátní zapojení minoritního obyvatelstva, konkrétně Romů, do majoritní společnosti nabývá v současné době na stále větší aktuálnosti. Ne vždy je provázeno úspěchem. Příčinu bychom mohli nalézt i v určitých etnických rozdílech a návycích. Dle názoru řešitelky je základním problémem nedostatečné vzdělání, které posléze vede ke snížené schopnosti plnohodnotného zapojení do společnosti. Vše začíná již na základní škole, kde romské dítě díky různým nepříznivým faktorům, jež na ně působí, přestává zvládat učivo i přesto, že se nejedná o dítě se sníženou inteligencí. Látku, probíranou ve škole, mu ve většině případů nemá kdo vysvětlit, protože rodiče dané tematice sami nerozumí. Také musíme samozřejmě přihlížet ke specifickým potřebám dítěte. Cílem projektu je seznámit se pomocí metod kvalitativního výzkumu se specifiky romské rodinné výchovy, jejím podílem na dalších vzdělávacích perspektivách romských dětí, poté analyzovat možnou příčinu větší školní neúspěšnosti těchto dětí, vypracování metodiky, která by měla napomoci bližšímu pochopení chování a jednání romských dětí, formulace výsledků a jejich zveřejnění (disertační práce, konference, odborný tisk).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.