Speciální výtvarná výchova v kontextu etopedické praxe

Kód projektu
FRVS/434/2004
Období řešení
1/2004 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt je zaměřen na využití speciální výtvarné výchovy ve smyslu reedukace a terapeutického působení v etopedické praxi. Cílem projektu je teoretické zakotvení kompetencí, cílů, prostředků a mechanizmů změny ve speciální výtvarné výchově a vymezení jejího postavení vůči terapeutickému působení v reedukačním procesu v etopedii obecně. Projekt vyžaduje integrální využití teoretických poznatků z oblasti speciální pedagogiky, výtvarné pedagogiky, arteterapie, psychoterapie a psychologie. Z dlouhodobého hlediska navazuje na projekt "Speciální výtvarná výchova - techniky arteterapie ve speciální pedagogice" (řešen v r. 2003).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.