Problematika pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce

Kód projektu
MUNI/41/22-B-C/2003
Období řešení
1/2003 - 1/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Zmapování situace v oblasti vzdělávání osob se zdravotním postižením v ČR s důrazem na osoby s tělesným postižením s návazností na možnosti jejich pracovního uplatnění. Průzkum v oblasti konkrétní situace na trhu práce - legislativní opatření, problematika umisťování osob se zdravotním postižením na trhu práce, zaměstnávání těchto osob v soukromém, státním a neziskovém sektoru. V rámci projektu jsou nutné i znalosti ze zahraničí (zejm. V.Británie). Srovnání situace u nás a v některých evropských zemích. V současné době stoupá počet žadatelů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce - zvyšuje se poptávka po osobách s vyšší kvalifikací. Příslušné odbory registrují stále více uchazečů o zaměstnání právě z řad osob se zdravotním postižením s nízkou vzdělanostní úrovní. Zhoršuje se i ekonomická situace výrobních družstev, která zaměstnávají velké procento zdravotně postižených. Z toho vyplývá, že je nutné tuto situaci řešit a jedním z východisek je i takzvaná rozptýlená zaměstnanost těchto osob. Chybí však obecné povědomí, a to jak mezi zaměstnavateli, tak i mezi samotnými osobami se zdravotním postižením. Cílem projektu je na základě výsledků šetření získat povědomí o potřebách zdravotně postižených - budoucích absolventů a žadatelů o zaměstnání. S těmito poznatky je možno dále operovat a použít je při komunikaci s příslušnými odbory úřadu práce, neziskovým i soukromým sektorem a speciálními školami a v neposlední řadě i studenty speciální pedagogiky. Výstupy budou disertační práce, účast na odborných a vědeckých konferencích, seminářích, publikace v odborných časopisech. Poznatky poslouží při výuce studentů speciální pedagogiky, budou poskytnuty všem zainteresovaným organizacím a úřadům.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.