Edukace jedinců s více vadami

Kód projektu
FRVS/732/2003
Období řešení
1/2003 - 12/2003
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Edukace jedinců s více vadami byla donedávna podceňována. Těžce postižení byli pokládáni za "nevzdělavatelné" a "nevychovatelné". V poslední době se přístup k nim změnil a problematika těžce postižených se dostala do centra pozornosti. Ve své diplomové práci se rešitelka zabývala možnostmi vzdělávání jedinců s těžkým a kombinovaným postižením v Německu, Rakousku a ČR. Blíže popsala koncept Bazální stimulace, který vznikl právě v Německu. V ČR tato problematika ještě není dostatečně zpracována. Doktorské studium řešitelky bude zaměřeno na konkrétní seznámení s konceptem Bazální stimulace na škole pro mentálně postižené v Bietigheimu (Německo), na péči a podporu těžce a kombinovaně postižených v rehabilitačních třídách, kde se usiluje o aplikaci bazální stimulace, případně na další možnosti péče a podpory jedinců s více vadami.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.