Tvůrčí dílny na ZŠ v lokalitách azylových zařízení SUZ MV ČR

Kód projektu
18038/2002-22
Období řešení
1/2002 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Ministerstvo vnitra České republiky

Propojení světa dětí běženců a dětí ze ZŠ pomocí projektu tvůrčích dílen v lokalitách azylových zařízení navazuje na projekt výtvarných ateliérů a vycházíme z potřeby užšího zapojení ZŠ do tohoto projektu. Vytváříme prostor pro společnou výtvarnou činnost dětí, vznikají tak podmínky ke vzájemnému kontaktu se studenty pedagogických fakult, kteří pod odborným vedením chystají konkrétní výtvarné projekty. Projekt je cenný i pro učitele výtvarné výchovy na spolupracujících ZŠ a pracovníky dětských center a výtvarných ateliérů v pobytových střediscích. Výtvarná díla dětí budou prezentována formou výstav v jednotlivých městech a obcích, jejich výběr bude exkluzivně vystaven ve velkých městech (Praha, Brno) v rámci antixenofobních programů v naší zemi. Podle našich předpokladů se projektu zúčastní 120 dětí, 16 pedagogických pracovníků a 20 vysokoškolských studentů. Projekt vychází z dlouhodobé úspěšné spolupráce mezi PdF MU v Brně a Správou uprchlických zařízení MV ČR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.