Lidská práva v evropském kontextu

Kód projektu
FRVS/0638/2002
Období řešení
1/2002 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt navazuje na úspěšně obhájený grant 0433/1999 FRVŠ MŠMT ČR. Je zaměřen na prohloubení znalostí dokumentů Rady Evropy, EU (především Charty základních práv), mezinárodní ochrany menšin, hnutí za rovnoprávnost žen. Vychází z požadavků EU zvyšovat právní a občanské vědomí v evropské společnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.