Od idejí k implementaci: kurikulární reforma v rozhovorech s řediteli (nepilotních) gymnázií

Autoři

JANÍK Tomáš NAJVAR Petr SOLNIČKA David

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Orbis scholae
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova implementation; curriculum; reform; educational policy; education programmes; upper-secondary comprehensive education
Popis Text je příspěvkem k poznání problému implementace kurikulární reformy na běžných – nepilotních – gymnáziích v České republice. Autoři představují výsledky studie navazující na rozsáhlejší výzkum Kvalitní škola, který realizoval Výzkumný ústav pedagogický v Praze ve spolupráci s Institutem výzkumu školního vzdělávání PdF MU v letech 2009–2011. V rámci výzkumu byly v roce 2010 realizovány řízené rozhovory s koordinátory tvorby školních vzdělávacích programů anebo řediteli na 19 pilotních gymnáziích na téma implementace kurikulární reformy (Janík a kol., 2010a). Jelikož se objevily indicie, že implementace kurikulární reformy probíhala a byla reflektována na pilotních gymnáziích jinak než na gymnáziích nepilotních, byla realizována tato studie, jež se s využitím shodné metodologie zaměřuje na proces implementace kurikulární reformy z pohledu ředitelů na nepilotních gymnáziích. Výsledky ukazují na rezervovanější postoje respondentů z nepilotních gymnázií vůči kurikulární reformě a nechávají nahlédnout do způsobů argumentace, jež stojí v pozadí těchto postojů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.