Kvalita školy a kurikula: od expertního šetření ke standardu kvality

Autoři

JANÍK Tomáš KNECHT Petr KUBIATKO Milan PAVLAS Tomáš SLAVÍK Jan SOLNIČKA David VLČEK Petr

Rok publikování 2011
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Publikace představuje metodologii a výsledky expertního šetření realizovaného mezi 57 řediteli a učiteli na gymnáziích a zaměřeného na problematiku kvality kurikula, kvality školy a revizí a změn kurikula. Na základě výsledků výzkumu lze konstatovat, že obraz současné situace kurikulární reformy není sice ideální, ale nelze také tvrdit, že je zásadně špatný anebo že se nějak podstatně liší od situace v zahraničí. Většina gymnaziálních učitelů pokládá hlavní myšlenky reformy za správné, ale má výhrady anebo ambivalentní postoje ke způsobu jejich zavádění do praxe. Největší obavy nebo odpor směřují k formalizmu a nedostatečné koordinaci jednotlivých složek řízení průběhu reformy. Reálné obavy vyjadřují učitelé zaměření na obory a zvládnutí učiva. Naopak relativně největší spokojenost – byť ne u všech učitelů a byť ne bez výhrad – je spojována s větší otevřeností kurikula a s možností spolupráce napříč obory. Je zřejmé, že reformu podporují zejména ti učitelé nebo školy, kteří již před jejím zaváděním patřili k aktivním a inovativním. Autoři využívají výsledky šetření k formulování úvah o budování modelů standardu kvality, které jsou prezentovány v závěrečné kapitole publikace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.