OSVOJOVÁNÍ GRAMATIKY CIZÍCH JAZYKŮ A VÝBĚR GRAMATICKÝCH JEVŮ

Autoři

SUQUET Petra

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Konference Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů QUAERE 2011
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova foreign language; grammar content of textbooks; French as a foreign language; sensitive acquisition stages; Level A1 of the Common European Framework of Reference for Languages; reference level descriptions
Popis Cílem textu je představit výzkumy v oblasti osvojování gramatiky cizích jazyků, zejména francouzštiny jako cizího jazyka, uskutečněné v posledních desetiletích, na které navazuje náš výzkum. Nejprve popisujeme některé z výzkumů osvojování cizích jazyků, které vedly k vymezení tzv. senzitivních fází vývoje morfosyntaktických struktur souvisejících se zákonitostí postupného osvojování gramatických jevů. Poté se zaměřujeme na podobné výzkumy uskutečněné v oblasti osvojování francouzštiny jako cizího jazyka, které ovlivnily profily referenčních úrovní pro francouzštinu. Ty lze uplatnit při analýzách jazykového obsahu učebnic a my je využíváme jako výzkumný nástroj.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.