Interdisciplinární workshop koncipovaný pro znevýhodněné skupiny. Nová média, divadlo, performance, hudba a výtvarné umění. Brno Husovice,21.11.2010

Autoři

STRAKOŠOVÁ Zuzana MARUŠKA Michal SVOBODOVÁ Marta REMSOVÁ Lenka

Rok publikování 2010
Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Workshop je součástí výzkumu v rámci doktorských prací jednotlivých studentů DSP, věnujících se využívání nových médií, dramatických, hudebních a výtvarných technik v práci se znevýhodněnými skupinami, ale i s intaktní společností.Tyto práce zkoumají nové možnosti využití a kombinace různých uměleckých technik ve výuce. Cílem projektu je rozšířit a modernizovat stávající výukové modely, umožnit znevýhodněným skupinám přístup ke tvůrčí práci adekvátní jejich postižení. Spolupráce participujících doktorandů dvou kateder PdF (katedra Výtvarné výchovy, katedra sociální pedagogiky) umožní díky propojujícím prvkům jejich doktorských prací interdisciplinární, ucelený pohled na možnosti práce v jednotlivých cílových skupinách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.